dimarts, 28 de setembre de 2010

Flexibilitat Estàtica. Suport visual als apunts.

Flexibilitat Estàtica: La practiquem adoptant una posició d'estirament i la mantenim sense cap moviment.
Per exemple, una rutina d'exercicis d'estirament: