dimarts, 28 de setembre de 2010

Parts de l'escalfament. Suport visual als apunts.

Parts de l'escalfament:

Exercicis Generals: Són comuns a qualsevol escalfament, indepedentment de l'activitat que s'hagi de practicar.
Per exemple: Carrera contínua, jocs dinàmics, exercicis de mobilitat articular sense i amb desplaçament...

Exercicis de Flexibilitat: Estiraments i moviments on hi hagi un bon recorregut articular, és a dir, que siguin de gran amplitud.

Exercicis específics: Realitzarem exercicis similars a l'esport o activitat física que hagis de practicar tot seguit.

Escalfament abans d'un partit de bàsquet:

Podeu identificar les tres parts de l'escalfament?