dimarts, 5 d’octubre de 2010

Qualitats Físiques Bàsiques. Apunts de classe.


Informació per a Primer d'ESO. (Repàs Segon, Tercer, Quart d'ESO i Batxillerat)
Estructura del tema:


 • Resistència.
 • Resitència Aeròbica.
 • Resistència Anaeròbica.
 • Força.
 • Força màxima.
 • Força Explosiva.
 • Força Resistència.
 • Velocitat.
 • Velocitat de Reacció.
 • Velocitat Gestual.
 • Velocitat de Desplaçament.
 • Flexibilitat.
 • Flexibílitat dinàmica.
 • Flexibilitat Estàtica