dijous, 16 de setembre de 2010

Educació Postural 2. Primer de Batxillerat.

Després de la classe d'avui, crec que cal aclarir, ampliar i reforçar part de la informació donada:
  1. Concepte de punt d'origen i inserció.
  2. Imatge del Gluti major.
  3. Tres tipus de contracció muscular.
1.-Concepte de punt d'origen i inserció d'un múscul estriat: 
Superfícies on està "enganxat" la part tendinosa del múscul. Normalment pertanyen a dos ossos diferents, i quan les fibres musculars es contrauen, mobilitzen  una o diverses articulacions.
Amb aquest exemple dels punts d'origen i punt d'inserció del pectoral major es pot entendre millor el concepte:
 2.-Al dossier d'Educació Postural, falta una imatge del Gluti major:


3.-Per a tonificar els grups musculars fàsics ens centrarem en tres tipus de contracció muscular:
  • Contracció muscular Concèntrica: Punts d'origen i d'inserció s'ajunten.
Exemple:
C. M. Concèntrica de Quàdriceps.

  • Contracció muscular Excèntrica: Punts d'origen i d'inserció es separen.
Exemple:
C. M. Excèntrica de Bíceps.

  • Contracció muscular Isomètrica: Punts d'origen i d'inserció no es mouen.
Exemple:
C. M. Isomètrica d'Abdominals i Glutis Major.
Més informació sobre la Contracció Muscular.