divendres, 12 d’abril de 2013

Sistemes Tàctics d'atac al Korfbal.

Els sistemes tàctics del Korbal són molt senzills.
A nivell bàsic, tenim tres: 4-0-0, 3-0-1 i 2-1-1.

La complexitat ve donada per la constant variació d'un sistema a l'altre durant l'atac.

Es basen en la posició dels jugadors respecte a la cistella i s'expressen amb tres xifres.

-La primer, dóna informació de quants jugadors ocupen el perímetre més allunyat a la cistella.
-La segona xifra, ens diu si la posició d'assitent està ocupada.
-La tercera xifra marca si tenim un jugador/a a sota de la cistella per agafar el rebot.

Sistema 4-0-0:

Sistema 3-0-1:

Sistema 2-1-1: