diumenge, 12 d’octubre de 2014

Projecte Educació Física. Primer de Batxillerat.


Descarrega el Dossier de l'Alumne del ProjecteEF

La principal motivació d’aquest ProjecteEF és que es crei un « producte » i que hi hagi una part de la comunitat educativa que el pugui gaudir.
També, pel que fa a l’avaluació, ens servirà com a:
·      Nota teòrica del segon i tercer trimestre.
·      Nota de procediments en el trimestre on es desenvolupi el ProjecteEF.

S’intentarà que el ProjecteEF es desenvolupi en horari extraescolar, o bé en jornades especials dins horari lectiu.

Participeu en grup per a desenvolupar el ProjecteEF.


Així doncs, la pregunta que us heu de fer és: 
Què puc fer per a què altres puguin gaudir de l’activitat física?