dijous, 20 de gener de 2011

Rugby. Terreny de joc.


En un camp rectangular d'un màxim de 100m per 70m. Ha de ser d'herba i lliura d'obstacles. Té dues zones de marca, d'un màxim de 22 m cadascuna, situada darrera de les línies de marca; i d'altra banda, els pals de gol, col·locats verticalment i units entre ells per una barra transversal (5,60m).